Laatste activiteit dit seizoen: Hondenzwemmen 6 september

Gewoon lekker buitenzwemmen

Gewoon lekker buiten zwemmen in Buitenbad Eurobad Maasbracht. Voordelig en leuk voor het hele gezin.

Een zomer lang plezier

Samen met je vrienden zwemmen in ons buitenbad. Reserveer vandaag je plaats.

Samen fit blijven

Maak plezier en blijf fit. Samen naar het zwembad om baantjes te trekken en gezellig te kletsen. Doe gewoon mee.

Reviews Eurobad Maasbracht

Deel je mening

Samenvatting Reviews

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 van 5 sterren (op basis van 4 reviews)
Uitstekend50%
Heel goed50%
Gemiddeld0%
Slecht0%
Verschrikkelijk0%

Meest Recente Review

Leuk zwembad

Rated 4 out of 5
29 februari 2020

Mooie grote zwembaden. Voor iedere leeftijd is er wel een geschikt zwembad. Peuters en kleuters spelen graag in het pierebad. Het pierebad is goed in de gaten te houden vanaf de ligweide.
Niet te druk. Grote ligweide en er zijn wat speeltoestellen.
Wij komen hier al jaren met veel plezier!
Jammer dat onze gemeente zo weinig investeert in dit mooie zwembad!

Jolanda Cnoops
Laatste beoordelingen

Prachtig zwembad

Rated 5 out of 5
2 februari 2020

Prachtig zwembad. Veel schaduw door de bomen. En diverse voorzieningen

Jim Voermans

Mooi zwembad

Rated 4 out of 5
2 februari 2020

Mooi zwembad en ligweide, goedkoop, niet te druk

Brigitte Peeters

Super leuk zemmen

Rated 5 out of 5
1 februari 2020

Je kunt hier super leuk zwemmen er zijn 2 duikplanken van andere hoogtes, ales ik het goed heb is een van de twee 3 meter hoog en de andere is gewoon een kleine duikplank. Voor de rest is er ook een babybad, een speeltuin, twee iets diepere zwembaden en een redelijk diep bad. Ook is er heel veel plaats om te zitten, zijn er pingpong tafeltjes, toiletten, omkleedruimtes en is er een winkeltje!

Daphne van den Berg
Gebruikersvoorwaarden Reviews

1. Dit document is een overeenkomst tussen jou als deelnemer aan het gebruikersgedeelte Reviews van de website van Eurobad Maasbracht (hieronder: website) en de Stichting Menswel Beheer Maasgouw (hieronder: SMBM).

2. Door gebruik van Reviews op deze website geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn gegaan met deze gebruikersvoorwaarden. SMBM heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen.

 

3. Je mag Reviews op deze website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

 

4. Bijdragen van deelnemers op Reviews worden voorafgaand aan plaatsing door SMBM gelezen en goedgekeurd indien deze in overeenstemming zijn met de algemene en de sitevoorwaarden. Een bijdrage op Reviews van een deelnemer geeft uitsluitend de mening weer van deze deelnemer en is niet noodzakelijkerwijs de mening van SMBM.

 

5. Wij raden lezers van Reviews op deze website aan om bijzonder voorzichtig te zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van deelnemers. Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel, medisch en juridisch gebied. Raadpleeg hiervoor altijd een deskundige en professionele adviseur.

 

6. Door gebruik te maken van Reviews op deze website geef je ons toestemming om je bijdrage te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties.

 

7. Het is niet toegestaan om bijdragen van Reviews van deze website te kopiëren, te bewerken of te publiceren, of om samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan Reviews op deze website te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks), zonder toestemming van ons.

 

8. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van je activiteiten op Reviews op deze website.

 

9. Wij sluiten verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van Reviews op deze website dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om Reviews te gebruiken en/of te raadplegen.

 

10. Reviews wordt beheerd door ons. Geschillen die mochten ontstaan over of naar aanleiding van Reviews onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond.

 

11. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar je of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

 

12. Door gebruik van Reviews aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van SMBM, als wij schade lijden ten gevolge van enige overtreding door jou van deze voorwaarden.

 

13. Wij controleren bijdragen van deelnemers op Reviews vooraf. En controleren de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de deelnemers.

 

14. Wij behouden ons het recht voor om bijdragen op Reviews te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van de websites.
Dat kan het geval zijn bij:

  • discriminerende of beledigende commentaren;
  • onwelvoeglijk taalgebruik;
  • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
  • het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
  • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover anderen;
  • het zich voordoen als een andere persoon;
  • het plaatsen van commerciële boodschappen;
  • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Het is in dit verband voorts niet toegestaan meerdere bijdragen over eenzelfde product of dienst te plaatsen.

 

15. Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op Reviews op onze website is niet toegestaan.

 

16. Als je op de websites een bijdrage tegenkomt die naar jouw mening je rechten aantast of die in strijd is met deze voorwaarden, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en nemen, indien dat naar ons oordeel noodzakelijk is, passende maatregelen.

 

17. Omschrijf en onderbouw je klacht en geef aan welke bijdrage op de website je klacht betreft (bij voorkeur met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van uw browserprogramma). Vergeet niet je contactgegevens te vermelden.

 

18. Klachten kun je kenbaar maken via het reactieformulier op onze website. Je klacht wordt in eerste instantie behandeld door onze webredactie. Mocht je je niet kunnen vinden in de beslissing van de webredactie dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken bij de directie.